Privacyverklaring Wereldreizigersclub

De Wereldreizigersclub vindt privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens dan ook op een veilige en zorgvuldige manier gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.

Artikel 1: Wie zijn wij?

De Wereldreizigersclub (www.wereldreis.net) is een online reismagazine en reisblog met reistips, reisnieuws en reisverhalen. De Wereldreizigersclub is een geregistreerde handelsnaam en onderdeel van Xozo Communicatie. De website kan ook opereren onder de naam ‘Reizigersclub’.

Xozo Communicatie is een eenmanszaak, gevestigd aan de Marco Polostraat 279-3, 1056 DN Amsterdam. Xozo Communicatie is de eindverantwoordelijke van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zowel Xozo Communicatie, Wereldreizigersclub en Reizigersclub staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 63469669.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Reizigersprikbord

Op de website van de Wereldreizigersclub staat een reizigersprikbord waarin je een reactie of oproep kunt plaatsen of een vraag kunt stellen. Voor dit forum worden je naam en e-mail adres gevraagd. Door een bericht achter te laten, geef je er expliciete toestemming voor dat de opgegeven naam, het e-mailadres en de inhoud van het bericht voor iedereen zichtbaar zijn. Deze gegevens blijven maximaal 5 jaar op de website staan. Wij gebruiken deze gegevens nergens voor.

Contactformulier

Op de website van de Wereldreizigersclub staat een contactformulier waarin je ons een bericht kunt sturen. Hiervoor worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Deze berichten zijn alleen door ons te lezen en worden automatisch opgeslagen in een beveiligde omgeving, die niet voor derden toegankelijk is. Wij gebruiken deze gegevens alleen om contact met jou te kunnen opnemen, om je zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard en nergens anders voor gebruikt.

Prijsvragen

Op de website van de Wereldreizigersclub staan regelmatig prijsvragen waarmee je een reis, reisboek of reisartikel kunt winnen. Voor deelname aan een prijsvraag vragen we je naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel een huisadres. Deze gegevens hebben we nodig om contact met je te kunnen opnemen als je de prijs hebt gewonnen. Het adres gebruiken we om de prijs op te kunnen sturen. De persoonsgegevens worden automatisch opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet voor derden toegankelijk is. De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en nergens anders voor gebruikt.

Nieuwsbrief

De Wereldreizigersclub verstuurt gemiddeld één keer per maand een nieuwsbrief om abonnees op de hoogte te brengen van het laatste reisnieuws en leuke reistips. Je kunt de nieuwsbrief ontvangen door je aan te melden met een e-mailadres. Dit e-mailadres hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. De mailadressen worden automatisch opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet voor derden toegankelijk is. We gebruiken het e-mailadres uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief, en niet voor andere doeleinden. We bewaren de gegevens totdat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of zodra het mailsysteem aangeeft dat je e-mailadres niet meer in gebruik is.

Sociale media

De Wereldreizigersclub is actief op de volgende sociale media: Twitter, Facebook en Instagram. Je geeft ons toegang tot je profielen op sociale media door ons te liken of te volgen. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om je een reactie te kunnen geven, als je ons via sociale media een bericht hebt gestuurd. Ook kunnen we je benaderen voor een winactie als we daarvoor sociale media hebben ingezet. In dat geval benaderen we je alleen als je een prijs hebt gewonnen. Je profielen op sociale media worden door ons nergens anders voor gebruikt.

Adverteerders

De website van de Wereldreizigersclub genereert een deel van de inkomsten door middel van advertenties. Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij van adverteerders de naam, de bedrijfsnaam, het factuuradres, het e-mailadres, het klantnummer en het nummer van de bankrekening. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren. De gegevens worden nergens anders voor gebruikt en worden opgeslagen op een beveiligd platform dat niet voor derden toegankelijk is.

Bloggers, tekstschrijvers en freelancers

De Wereldreizigersclub werkt samen met bloggers, tekstschrijvers en freelancers voor het genereren van content voor de website. Zij krijgen een vergoeding voor de verrichte diensten. Voor het verrichten van betalingen en onze financiële administratie verwerken wij de naam, de eventuele bedrijfsnaam, het factuuradres, het e-mailadres en het nummer van de bankrekening. Zonder deze gegevens kunnen wij de betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren. De gegevens worden nergens anders voor gebruikt en worden opgeslagen op een beveiligd platform dat niet voor derden toegankelijk is.

Google Analytics

Om de website van de Wereldreizigersclub te optimaliseren, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. De gegevens die we verkrijgen via Google Analytics zijn geanonimiseerd en niet te herleiden tot je persoonsgegevens.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of bezoeker van de website verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage: je kunt te allen tijde een verzoek doen bij de Wereldreizigersclub om jouw gegevens in te zien;
  2. Wijziging: als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Dit geldt ook voor berichten die je hebt achtergelaten via het reizigersprikbord op de website;
  3. Bezwaar: tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van de Wereldreizigersclub, kun jij bezwaar maken;
  4. Gegevensoverdracht: mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen, dan zal de Wereldreizigersclub jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is;
  5. Intrekking: wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, dan heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten, kun je een verzoek sturen naar info@wereldreis.net. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

De Wereldreizigersclub zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor een optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan partijen waarmee de Wereldreizigersclub een samenwerking is aangegaan.

Voor een optimale dienstverlening doen we dat nu alleen voor een winactie, waarbij we je persoonsgegevens ter beschikking stellen aan de adverteerder of het bedrijf die de prijs te beschikking heeft gesteld. Dit gebeurt uitsluitend in het geval je een prijs hebt gewonnen, met als doel om je de prijs ter beschikking te kunnen stellen.

Artikel 6: Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van een website worden meegestuurd aan je browser. Deze worden vervolgens op de harde schijf of in het geheugen opgeslagen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Deze cookies zullen je apparaten niet beschadigen. De website van de Wereldreizigersclub maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 7: Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@wereldreis.net

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Als je aanvullingen, tips of opmerkingen hebt over de privacyverklaring van de Wereldreizigersclub, kun je dat ook laten weten via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam