Disclaimer

DisclaimerDe Wereldreizigersclub spant zich ervoor in de informatie op de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Dit geldt zowel voor de teksten als de afbeeldingen, de videofragmenten, de geplaatste oproepen en de hyperlinks.

De Wereldreizigersclub verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld. De Wereldreizigersclub is niet verantwoordelijk voor de pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De Wereldreizigersclub is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De Wereldreizigersclub mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Wereldreizigersclub is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Het is niet toegestaan de inhoud of delen daarvan (teksten, afbeeldingen, videofragmenten, de geplaatste oproepen, hyperlinks) over te nemen zonder voorafgaande toestemming per e-mail van de Wereldreizigersclub. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van) de inhoud vormen een inbreuk op het auteursrecht en het intellectueel eigendom.

ReizenReizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Protected by WP Anti Spam