Vrijwilligerswerk in het buitenland

 • Afrika/Azië
  Worldmapping
  Organisatie van jongerenexpedities naar ontwikkelingslanden in Afrika en Azië.
 • Benin
  Aktie Benin
  Bevorderen van de volksgezondheid in Benin met als kernaktiviteit het verbeteren van de gezondheidszorg van moeder en kind, met name tijdens de bevalling en pre- en postnatale fase. Het tweede aandachtsgebied is bevordering van het onderwijs.
 • Ghana
  Ghana Support
  Verbeteren van de levensomstandigheden van de mensen op het platteland in de Volta-regio in Ghana, met name op het gebied van gezondheid, onderwijs, huisvesting, kleinschalige bedrijvigheid en duurzame ontwikkeling.
 • India
  Kinderen in India
  Stichting Isai Mai(y)am, werkzaam in en nabij Pondicherry in Zuid-India, geeft kinderen uit de armste laag van de bevolking de gelegenheid hun muzikale talenten te ontwikkelen.
 • Nepal
  Stichting Veldwerk
  Projecten voor straatkinderen, weeskinderen en gehandicapte jongeren in Nepal.

Voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2013.